Sølenkurs

7.-14 juli deltok vi på Norsk brukshundsport forbund sitt vekeskurs på Sølen. Vi deltok på runderingkurs med Tulla og Bodil.
Bodil var og med på hundesprinten, og Tulla på feltkonkurranse.