Våre hunder

Om jaktlabradoren.

Jaktlabradoren er en reinrasa labrador som er avla for å få bli en best mulig apportør. Det er ingen eigen rase, og blir registrert som labrador retriever.

Forskjellen er at det i fleire generasjonar har blitt avla på bruks- og jakteigenskapar.

Den er ofte lettere og mer langbent, og kanskje meir aktiv, enn utstillingslabradoren.

Den er klok, enkel å dressere, og vil gjerne tilfredstille sin førar.

Den kan være noko reservert, og mest opptatt av eigaren sin. Mange kan bli overraska over at den er såpass mjuk, noe som kreves av en så førerorientert hund.

Labradoren skal ha ein tydelig «av og på knapp», som betyr at den kan vere rask og eksplosiv under arbeid, og heilt rolig mens den venter. Dette må en ikkje tolke som at hunden krever mindre fysisk og mental aktivitet