Om Depend on Mark the Spot

Helse:

DN (Degenerative Myelopathy): fri

EIC (Exercise induced Collapse: fri

HNPK (Hereditary nasal parakeralosis): fri

SD2 (Skeletal Dysplasia 2): fri

CNM (Hereditary myopathy): fri

prcd-PRA: fri

OSD (Retinal dysplasia): fri


HD - A
AD - 0 

Se forøvrig dogweb.
 


Trening og prøver

Spot blir trent innen retrieverjakt og spor.

Meritter:

Spot har bestått kvalifiseringsprøve.

BK: Spot har en 1. premie

Working test BK bestått