Våre valpekjøpere


Valper/hunder fra oss skal opptas som fullverdige familiemedlemmer.


Valper/hunder fra oss skal oppdras, og trenes etter positive, og belønningsbaserte metoder. 


Aktivitet:

Vi selger ikke rene familiehunder eller turkompiser. 

Vi ønsker at hunder fra oss skal aktiviseres og få mental og fysisk trening gjennom hele året. 

Vi ønsker at våre hunder brukes aktivt innen jakttrening/apportering for retrivevere, og da stille på kvalifiseringsprøve og i begynnerklassen for jaktprøver for retrievere.

Alternativt stille på brukshundprøver, annen konkurrase innen en hundesport, eller blir brukt som tjenestehund.

Helse:

Vi ønsker at hunder fra oss skal HD/AD røntges og øyelyses.

Forsikring:

Hunder fra oss skal ha veterinærforsikring.


Valper som kommer fra oss:

Valpen leveres med veterinærattest, vaksinert, den har fått de ormekurer den skal ha, den er registrert hos Norsk Kennel Klubb og er ID-merket med chip.

Vi har egen Facebook gruppe for våre valpekjøpere, og ønsker å ha god kontakt med dem.

Vi er tilgjengelig for våre valpekjøpere så lang det lar seg gjøre.